blank
Government of Nepal Ministry of Energy Government of Nepal
निजामती सेवाको मान्यता: अनुशासन, इमान्दारिता र नैतिकता
 
 

 

 

 

 

जनगुनासो व्यवस्थापन

 

जनगुनासो व्यवस्थापन

 

ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा आफ्नो माग, गुनासो, उजुरी भए मन्त्रालयको इमेल ठेगाना info@moen.gov.np, टेलिफोन नं. ४२११५३१ मा टिपाउनु हुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

 

Contacts

 

Ministry of Energy
Singh Durbar, Kathmandu, Nepal

 

Tel. : 977-1-4211516
Fax : 977-1-4211510

 

E-mail : info@moen.gov.np
Website : www.moen.gov.np

 

 

 

This page has been visited
Free Hit Counter times
since 12 July 2009.

 

Latitude D530

 
चिनी उद्योगबाट सह-उत्पादित विद्युत आपूर्ति गर्न आवेदन दिने म्याद थप सम्बन्धी सूचना          राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र एवम् कार्य योजना, २०७२          » विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२          » निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रदान गरिने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२

 


गठन आदेश

:: नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७१ (नयाँ)

:: नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०६९

:: नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९

:: बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७१ (नयाँ)

:: बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०६९

:: बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका

:: विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२

:: जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७०

:: जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९

:: जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०६९

:: जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०६८

:: जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८Complaints/Suggestions

* Name :  
Address :  
Country :  
* Email Address :  
* Reconfirm Email Address :  
* Your Complaints/Suggestions :  
* Security Check :   Security Image
 
 
 

Mr. Top Bahadur Rayamajhi

Mr. Top Bahadur Rayamajhi

Hon'ble Deputy Prime Minister and Minister for Energy

 

Mr. Suman Prasad Sharma

Mr. Suman Prasad Sharma

Secretary

 

Quick Links

 

Study Reports for Comments

 

 

राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्ययोजना २०६५

 

राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्ययोजना २०६५

 

Model Project Development Agreement

 
blank

Copyright © Ministry of Energy. All Rights Reserved.