blank
Government of Nepal Ministry of Energy Government of Nepal
सुशासन र सदाचार निजामती सेवाको आधार
 
 

 

 

 

 

 

जनगुनासो व्यवस्थापन

 

जनगुनासो व्यवस्थापन

 

ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा आफ्नो माग, गुनासो, उजुरी भए मन्त्रालयको इमेल ठेगाना info@moen.gov.np, टेलिफोन नं. ४२११५३१ मा टिपाउनु हुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

 

Contacts

 

Ministry of Energy
Singh Durbar, Kathmandu, Nepal

 

Tel. : 977-1-4211516
Fax : 977-1-4211510

 

E-mail : info@moen.gov.np
Website : www.moen.gov.np

 

 

 

 

 

This page has been visited
Free Hit Counter times
since 12 July 2009.

 

Latitude D530

 
ऊर्जा मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७०             खरिद कारवाही रद्द गरिएको सूचना             जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७०

 

गठन आदेश


जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका

:: जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७०

:: जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९

:: जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०६९

:: जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०६८

:: जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८


Submitted to Legislature Parliament

नेपाल सरकारलाई प्राप्त अध्ययन/तालीमको छात्रवृत्ति
2070/10/6
2070/10/6
2070/9/5
2070/7/6
2070/6/8
2070/4/28
2070/4/16
2070/4/15
2070/2/8

Complaints/Suggestions

* Name :  
Address :  
Country :  
* Email Address :  
* Reconfirm Email Address :  
* Your Complaints/Suggestions :  
* Security Check :   Security Image
 
 
 

Radha-Gyawali

Radha Kumari Gyawali

Hon'ble Minister

 

...............................

Secretary

 

Quick Links

 

Study Reports for Comments

 

 

 

 

 

राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्ययोजना २०६५

 

राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्ययोजना २०६५

 

Model Project Development Agreement

 
blank

Copyright © Ministry of Energy. All Rights Reserved.