blank
Government of Nepal Ministry of Energy Government of Nepal
निजामती सेवाको मान्यता: अनुशासन, इमान्दारिता र नैतिकता
 
 

 

 

 

 

जनगुनासो व्यवस्थापन

 

जनगुनासो व्यवस्थापन

 

ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा आफ्नो माग, गुनासो, उजुरी भए मन्त्रालयको इमेल ठेगाना info@moen.gov.np, टेलिफोन नं. ४२११५३१ मा टिपाउनु हुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

 

Contacts

 

Ministry of Energy
Singh Durbar, Kathmandu, Nepal

 

Tel. : 977-1-4211516
Fax : 977-1-4211510

 

E-mail : info@moen.gov.np
Website : www.moen.gov.np

 

 

 

This page has been visited
Free Hit Counter times
since 12 July 2009.

 

Latitude D530

 
ठूला ग्राहकवर्गहरुमा अनुरोध [२०७३।०८।१६]          कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना          विद्युत विकास विभाग - विद्युत रोयल्टीको अख्तियारी पठाएको सूचना          DOED - Notice for the Shortlisted Consultatns and Request for Proposal [Sun Koshi 2 and Sun Koshi 3 Hydropower Project]          DOED - Notice for the Shortlisted Consultatns and Request for Proposal [Kimathanka Arun Hydropower Project, Lower Arun Hydropower Project and Seti River (SR 6) Storage Project]          Vacancy Announcement for CEO of Rastriya Prasaran Grid Company Limited          जलविद्युत तथा प्रसारण आयोजनाहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७३          DOED - Invitation for Bids for the Procurement of Motorcycle/Scooter          उर्जा मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना          विद्युत (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७३          राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र एवम् कार्य योजना, २०७२          » विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२          » निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रदान गरिने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२

 


गठन आदेश

:: नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७१ (नयाँ)

:: नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०६९

:: नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९

:: बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७१ (नयाँ)

:: बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०६९

:: बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका

:: विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२

:: जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७०

:: जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९

:: जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०६९

:: जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०६८

:: जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८Complaints/Suggestions

* Name :  
Address :  
Country :  
* Email Address :  
* Reconfirm Email Address :  
* Your Complaints/Suggestions :  
* Security Check :   Security Image
 
 
 

Mr. Janardan Sharma (Prabhakar)

Hon'ble Minister

 

 

Mr. Satya Narayan Bhagat Bin (Nishad)

Hon'ble State Minister

 

Mr. Anup Kumar Upadhyay

Mr. Anup Kumar Upadhyay

Secretary

 

Quick Links

 

Study Reports for Comments

 

 

राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्ययोजना २०६५

 

राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्ययोजना २०६५

 

Model Project Development Agreement

 
blank

Copyright © Ministry of Energy. All Rights Reserved.